Sản phẩm tiêu biểu
Lượt truy cập
  • 1
  • 508
  • 180,400

Tìn tức Xem tất cả

Bếp công nghiệp

Bếp công nghiệp

  11/04/2013

Tại các nước phát triển, nhà bếp hay nhà ăn trong khách sạn, bệnh viện, nơi làm việc, trường học hay trại lính đều là đối tượng của luật y tế công cộng. nhà bếp tại những nơi này sẽ được nhân viên y tế kiểm tra định kỳ, và nếu như không đạt yêu cầu vệ sin