Hệ thống gas 6 bình

Hệ thống gas 6 bình

  • NH_00000397

Đường ống chính được làm bằng ống thép đúc 100% đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng Gas.

Các loại ống dẫn vào bình Gas được làm bằng ống đồng loại 1.

Còi hú báo động khi có sự cố về Gas hoặc rỏ rỉ Gas.

Đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn PCCC.

Đường ống được thi công đẹp, phù hợp mỹ quan công trình.

- Đường ống chính được làm bằng ống thép đúc 100% đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng Gas.

- Các loại ống dẫn vào bình Gas được làm bằng ống đồng loại 1.

- Còi hú báo động khi có sự cố về Gas hoặc rỏ rỉ Gas.

- Đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn PCCC.

- Đường ống được thi công đẹp, phù hợp mỹ quan công trình.