Hệ thống hút khói

Chụp hút khói

Liên hệ

Inox không từ tính dày 0,8mm
Môtơ con sò 5HP
Ống tole, kẽm vuông 300 x 300

Mua hàng