KHAY 6 NGĂN

KHAY 6 NGĂN

  • NH_00000415

Khay được làm bằng inox #304
An toàn dùng trong thực phẩm (không bám vi sinh).
Thích hợp cho các bếp ăn công ty, căn tin trong các trường học & khu công nghiệp...
Kích thước: 355x275, sâu 32

Khay được làm bằng inox #304
An toàn dùng trong thực phẩm (không bám vi sinh).
Thích hợp cho các bếp ăn công ty, căn tin trong các trường học & khu công nghiệp...
Kích thước: 355x275, sâu 32