Khay cơm 5 ngăn

Khay cơm 5 ngăn

  • NH_00000417

Kích thước: 330x250x36mm