Tủ cơm gas 50kg

Tủ cơm gas 50kg

  • NH_00000403
Inox 304 ngoại nhập
Thân tủ dày 01mm, đáy tủ dày 1.5 mm
Cách nhiệt bông thủy tinh Đài Loan
Khay hấp dày 0.8mm
01 bếp gas Đài Loan, 01 đồng hồ nhiệt
01 van xả hơi tự động
04 chân tăng đưa điều chỉnh tủ
Tủ gồm 06 khay, mỗi khay chứa 05kg
Kích thước khay: 580 x 410 x 100 = 10 khay
Kích thước tủ: 610  x 750 x 1300
Inox 304 ngoại nhập
Thân tủ dày 01mm, đáy tủ dày 1.5 mm
Cách nhiệt bông thủy tinh Đài Loan
Khay hấp dày 0.8mm
01 bếp gas Đài Loan, 01 đồng hồ nhiệt
01 van xả hơi tự động
04 chân tăng đưa điều chỉnh tủ
Tủ gồm 06 khay, mỗi khay chứa 05kg
Kích thước khay: 580 x 410 x 100 = 10 khay
Kích thước tủ: 610  x 750 x 1300