Xe thu hồi thức ăn thừa

Xe thu hồi thức ăn thừa

  • NH_00000418

KT : 1600 x 700 x 800

Xe được thiết kế bằng inox không từ tính
Khung xe bằng inox hộp 25 x25 dày 1,2mm
Ô đổ thức ăn thừa hình phiễu, dưới có thùng đựng thức ăn
Có ô đựng muỗng nĩa dơ
04 bánh xe + 02 tay đẩy
KT : 1600 x 700 x 800